Verwijdering

De parkbeveiliging is gerechtigd om personen, die zich tegen deze parkregels verzetten of zich er niet aan houden, van het park te verwijderen, zonder dat diegene die verwijderd is recht op schadeloosstelling heeft. Het inschakelen van de politie behoort ook tot de mogelijkheden.