Promotie en verkoop

Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en/of artikelen in het park of aangrenzende terreinen, is zonder schriftelijke toestemming van de directie niet toegestaan.