Parkregels

Gebruik van de attracties en overige voorzieningen

Voor zover niet anders aangegeven, staan de attracties en overige voorzieningen tot uw beschikking. Daar waar dat vermeld staat, dient u voor het gebruik te betalen.

Veiligheidsregels en algemene voorschriften

Drievliet hanteert onder andere algemene veiligheidsvoorschriften en -regels met betrekking tot: kleding en schoeisel, voertuigen, alcohol, roken, camera's, personeel en meldingen. Lees bijgaand artikel voor meer informatie.