Correspondentie

Om te corresponderen met Drievliet gebruikt u het volgende adres:

Familiepark Drievliet

Jan Thijssenweg 16

2495AH  Den Haag

 

. Voor op- en/of aanmerkingen over uw bezoek verzoeken wij u dit schriftelijk en binnen 14 dagen na uw bezoek te sturen naar ons correspondentie adres.

 

Sponsoring

De vele sponsoring aanvragen maakt het voor ons onmogelijk deze allemaal te beantwoorden. 

Enkele keren per jaar honoreren wij enkele aanvragen. Echter hierover ontvangt u geen schrijven.

Wij maken u er dan ook op attent dat wij correspondentie over sponsoring niet in behandeling nemen.