Parkregels

Gebruik van de attracties en overige voorzieningen

Voor zover niet anders aangegeven, staan de attracties en overige voorzieningen tot uw beschikking. Daar waar dat vermeld staat, dient u voor het gebruik te betalen. Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/gebruiksregels, die op de borden voorkomen of door het personeel worden gegeven, opgevolgd te worden.

Filmen en fotograveren

Er wordt regelmatig gefilmd en gefotografeerd in ons park! Indien u niet gefilmd of gefotografeerd wenst te worden, verzoeken wij u de bewuste locatie te vermijden. Bovendien is het niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de directie enigerlei opnamen te maken voor welk doeleinde dan ook. Verwijdering uit het park of van de aangrenzende terreinen is het gevolg.

Veiligheidsregels en algemene voorschriften

Drievliet hanteert onder andere algemene veiligheidsvoorschriften en -regels met betrekking tot: Kleding en schoeisel, Voertuigen, Alcohol, Camera's, Personeel. Lees bijgaand artikel voor meer informatie.

Contact Drievliet

Ingang Familiepark Drievliet
Den Haag

Laan van 's-Gravenmade

070 3 999 305

Openbaar vervoer

Eigen vervoer